Diekirch, natierlech an erfrëschend, gëtt zënter 1871 matzen an Dikrech gebraut, mat purem Happ a Malz a Quellewaasser aus de Lëtzebuerger Hiwwelen.

Mir kënnen also aus guddem Grond de Label "Made in Luxembourg" benotzen a mir sinn net wéineg houfreg drop.

Dir kënnt Ären Dikrecher Béier nach eng laang Zäit genéissen, mat Frënn, mat der Famill, an all deene wonnerbare Momenter, déi Lëtzebuerg ze bidden huet.